Tiến độ hung cư Thanh Hà B1.3 HH03A - B1.3 HH03B - B1.3 HH03C

Tiến độ hung cư Thanh Hà B1.3 HH03A - B1.3 HH03B - B1.3 HH03C

Cập nhật tiến độ chung cư Thanh Hà B1.3 HH03

Cập nhật tiến độ chung cư Thanh Hà B1.3 HH03

Chung Cư B1.3 HH03 01/10/2017

Dothithanhha.net cập nhật liên tục tiến độ thi công tổ hợp chung cư Thanh Hà Mường Thanh B1.3 HH03 A-B-C