Cập nhật tiến độ chung cư Thanh Hà B1.3 HH03
01/10/2017

Cập nhật tiến độ chung cư Thanh Hà B1.3 HH03

Dothithanhha.net cập nhật liên tục tiến độ thi công tổ hợp chung cư Thanh Hà Mường Thanh B1.3 HH03 A-B-C

 

Tiến độ thi công tổ hợp 3 toà chung cư B1.3 HH03 A-B-C chung cư Thanh Hà Mường Thanh Cienco5 ngày 23-9-2017

Cập nhật tiến độ chung cư Thanh Hà B1.3 HH03

Tòa B1.3 HH03A đã thi công xong tầng 6 và đang tiếp tục làm cột sắt tầng 7

 

Cập nhật tiến độ chung cư Thanh Hà B1.3 HH03

Tòa chung cư Thanh Hà B1.3 HH03C đã thi công xong tầng 10 và đang tiếp tục thi công tầng 11

 

Cập nhật tiến độ chung cư Thanh Hà B1.3 HH03

 Chung cư Thanh Hà B1.3 HH03B đã thi công xong tầng 9 và đang tiếp tục làm cột sắt tầng 10

 

 

Báo giá nhà ở đô thị Thanh Hà Mường Thanh - Cienco 5