Thiết kế căn hộ chung cư B1.4 HH02-1A-B-C khu đô thị Thanh Hà
02/01/2017

Thiết kế căn hộ chung cư B1.4 HH02-1A-B-C khu đô thị Thanh Hà

Tổ hợp hỗn hợp 6 toà chung cư cao tầng B1.4 HH02 có vị trí đắc địa nằm sát hồ điều hoà B2.1 Thanh Hà. Mỗi tòa gồm15 tầng nhà ở, 1 tầng thương mại, mỗi tầng gồm 17 căn hộ, thiết kế hợp lý đón ánh sáng và lưu thông không khí tối đa. Tòa nhà có 4 thang máy tốc độ cao phục vụ nhu cầu đi lại của cư dân.

Dưới đây là chi tiết thiết kế mặt bằng các căn hộ thuộc chung cư B1.4 - HH02 - 1A. Các tòa HH02-1B, HH02-1C, HH02-2A, HH02-2B, HH02-2C có thiết kế tương tự.

Thiết kế căn hộ chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

Thiết kế căn hộ 02 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

  Thiết kế căn 02 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

Thiết kế căn hộ 04 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

  Thiết kế căn 04 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

Thiết kế căn hộ 06 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

  Thiết kế căn 06 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

Thiết kế căn hộ 08 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

  Thiết kế căn 08 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

Thiết kế căn hộ 10 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

  Thiết kế căn 10 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

Thiết kế căn hộ 12 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

  Thiết kế căn 12 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

Thiết kế căn hộ 14 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

  Thiết kế căn 14 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

Thiết kế căn hộ 16 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

  Thiết kế căn 16 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

Thiết kế căn hộ 18 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

  Thiết kế căn 18 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

Thiết kế căn hộ 20 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

  Thiết kế căn 20 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

Thiết kế căn hộ 22 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

  Thiết kế căn 22 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

Thiết kế căn hộ 24 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

  Thiết kế căn 24 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

Thiết kế căn hộ 26 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

  Thiết kế căn 26 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

Thiết kế căn hộ 28 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

  Thiết kế căn 28 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

Thiết kế căn hộ 30 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

  Thiết kế căn 30 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

Thiết kế căn hộ 32 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

  Thiết kế căn 32 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

Thiết kế căn hộ 34 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

  Thiết kế căn 34 chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

Báo giá nhà ở đô thị Thanh Hà Mường Thanh - Cienco 5